Hylton Cemetery

Photo by Carolyn Mioduski

Nolan Co., Cemeteries of TX